Hình Ảnh – Video

Hình ảnh – video kết quả trước và sau khi niềng răng chỉnh nha tại Nha khoa KIM.

2323-12-2016

Video niềng răng thẩm mỹ tại Nha khoa Kim

23-12-2016|Categories: Hình Ảnh - Video|0 Comments

Niềng răng thẩm mỹ có thể khắc phục được 100% các khiếm khuyết và sai lệch của răng về vị trí, thế và phương chiều mọc. Nhưng đây là kỹ […]

2121-10-2016

Kết quả niềng răng thẩm mỹ vượt trội tại Nha khoa KIM

21-10-2016|Categories: Hình Ảnh - Video|0 Comments

Niềng răng là kỹ thuật phức tạp, khó điều trị và cũng không dễ đạt được hiệu quả như mong đợi. Nhưng hàng ngàn khách hàng và bệnh nhân có […]